Rak DOJKE najčešće daje NEPRIMJETNE ili NIKAKVE simptome: Ovo je JEDINI NAČIN da ga uočite na vrijeme

Rak dojke je najčešća maligna bolest žena u razvijenom svetu. Svake godine u svetu oko milion žena oboli od ove bolesti.

Rak dojke nastaje kada neke ćelije u dojci počnu da rastu i da se razmonožavaju bez kontrole i mogu da se prošire po celom organizmu.

Ova bolest se najčešće otkriva napipavanjem pojavom izrasline (tumora) ili zadebljanja u dojci. Bolest se nekad može ispoljiti promenom oblika i veličine dojke ili pojavom sekreta iz bradavice.

Uspešno se leči kada se otkrije na vreme

Rak dojke se danas može uspešno lečiti. Za bolji uspeh lečenja važno je pravovremeno otkriti bolest i započeti odgovarajuće lečenje. Zato je veoma važno da se žene same pregledaju, ili da učestvuju u organizovanim lekarskim pregledima za rano otkrivanje i prevenciju karcinoma dojke (skrining pregledima).

Na osnovu pregleda lekar odlučuje koji je najbolji način za lečenje raka dojke. Najčešće, lečenje karcinoma dojke podrazumeva operaciju, zračnu terapiju, i hemioterapiju.

Oblici i stadijumi karcinoma dojke

– Duktalni karcinom dojke – najčešći tip karcinoma dojke koji nastaje iz ćelija kanala mlečne žlezde.

– Lobularni karcinom dojke – nastaje iz ćelija režnjeva mlečne žlezde i on se, za razliku od ostalih tipova karcinoma dojke, javlja u obe dojke.

– Inflamatorni karcinom dojke – najređi je tip karcinoma dojke, a prepoznaje se po razvoju otoka, crvenila i povišene temperature dojke.

Stadijum karcinoma dojke označava koliko je tumor narastao i gde se bolest proširila u organizmu. Određivanje stadijuma raka dojke vrši lekar i na osnovu stadijuma i drugih kriterijuma odlučuje o odgovarajućem načinu lečenja.

Širenje na druge organe

Ćelije karcinoma dojke preko krvi i limfe mogu dospeti u limfne žlezde i druge organe (kosti, pluća, jetra, mozak), gde rastu i stvaraju novi tumor. Tada govorimo o odmaklom stadijumu bolesti (metastaze).

Ukoliko žena zna osnovne informacije o raku dojke, može prepoznati bolest u ranoj fazi, na vreme započeti lečenje i tako povećati šanse za izlečenje.

Važno je znati da je trudnoća nakon lečenja od karcinoma dojke moguća, naročito ako nije došlo do oštećenja funkcije jajnika od hemioterapije.

Simptomi koji se najčešće javljaju

– Obično ne daje simptome

– Asimetrija u izgledu dojki (dojke nejednakog izgleda ili veličine)

– Izražen venski crtež na koži jedne dojke

– Uvlačenje bradavice i/ili areole

– Malinast izgled, uz pojačano perutanje kože bradavice

– Namreškanost, zaravnjenost, kožna jamica u nivou kože izvan areole i bradavice

– Otok kože dojke sa izgledom pomorandžine kore

– Crvenilo ograničeno na deo dojki ili crvena dojka u celini

– Uvećani limfni čvorovi u pazuhu, u jami iznad ili ispod ključne kosti

– Rane na koži dojke (inficirane, krvave, sa teškim zadahom).

Zbog svega navedenog, od ekstremne je važnosti da minimum jednom mesečno uradite samopredled obe dojke (pregled opipavanjem tkiva dojke), minimum jednom godišnje odete na kontrolu i ultrazvuk dojke, kao i na mamografiju – koja je najpouzdanija dijagnostička metoda kada je karcinom dojke u pitanju.

Od toga da li ovaj podmukli oblik raka otkrijete na vreme, zavisi i šansa za izlečenje. Jer, ukoliko se otkrije na vreme, ovaj karcinom je u ogromnom procentu izlečiv.

Izvor: Kancer