KAKO DA PRIVUČEMO ENERGIJU NOVCA: 5 malih trikova za poboljšanje materijalne situacije!

PODIJELI S PRIJATELJIMA:

Živimo u materijalnom svijetu i, bez obzira na to koliko svoje potrebe smanjujemo, bez novca ne možemo opstati, zato treba da naučimo kako da ga privučimo i sačuvamo…

MONEY23F

Iako neki religijski i duhovni pravci javno zastupaju stav da je novac kao materijalna kategorija nebitan, čini se da i oni koji tako tvrde u to previše ne vjeruju niti to svojim primjerom potvrđuju.

Ne samo da nam je neophodan za zadovoljenje egzistencijalnih potreba nego nam omogućava i da kvalitetnije živimo. Ako novac stavimo na pravo mjesto, on nam pomaže da živimo u skladu sa sopstvenim vrijednostima – slobodnim, neuslovljenim i autentičnim životom.

Uz pomoć malih trikova naučite da poboljšate svoju materijalnu situaciju.

1. Novac je vaša energija, stoga je razmjenjujte svjesno! Kada nešto kupujete, budite svjesni toga. Tako ćete više cjeniti svoj novac, osvjestit ćete svoje stvarne potrebe i možda shvatiti da vam neke (dotad neizbježne) stavke u budžetu naprosto ne trebaju.


2. Ipak, ne prejterujte s budžetom! Koncentrisanost na troškove slična je koncentrisanosti na probleme. Kada ste usmjereni na probleme, ne možete vidjeti rješenja. Osim toga, prema zakonu privlačenja, privući ćete još više problema. Ako se fokusirate na troškove, stalno će vam iskakati novi, nepredviđeni. Usmjerite se radije na prihode. Budite zahvalni na njima, čak i ako su mali. Budite zahvalni na svemu materijalnom i nematerijalnom što imate, jer zahvalnost kao životni stav uvijek donosi obilje.

3. Ne postavljajte odjednom prevelike ciljeve u vezi s novcem i materijalnim vrijednostima. Postavljajte ih u manjim koracima – onako kako se duhovno razvijate. U protivnom vaš sistem to neće moći da prihvati, pa ćete doživjeti neuspjeh. Obeshrabrit ćete se i idući put teže pokušati.

4. Ne ulazite u projekte ako nemate energije da ih dovršite jer time energiju dodatno rasipate. Nastavljate da je gubite i nakon što ste od projekta odustali. Naime, svaki započeti projekat znači otvaranje novog energetskog kruga, koji se zatvara tek kada ono što ste započeli i dovršite.

Ako ono na šta ste se obavezali (prema sebi ili drugima) ne dovršite, na krugu nastaje pukotina kroz koju vaša energija otiče, čak i kada ste na projekat zaboravili. Ako imate puno nedovršenih projekata, kroz njih gubite jako mnogo energije koja vam je potrebna za nove, finansijski isplative projekte. Da biste spriječili dalje oticanje energije, prvo zatvorite manje krugove, one za koje imate energije. One koji više nemaju smisla možete i raskinuti, ali to učinite s punom svjesnošću i s razumjevanjem.

5. Ne trošite vrijeme i energiju na izgradnju poslovne i finansijske strukture ako prije toga niste stvorili kvalitetne energetske temelje, jer će bez njih sve strukture biti labilne. Strukture stvorene na kvalitetnim temeljima nakon nekog vremena postaju samoodržive, što znači da im ne treba vaša energiju da bi opstale.

Izvor: lovensensa.com

PODIJELITE SA PRIJATELJIMA: